२४ कार्तिक, २०७१

आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बजेटबाट वडाको लागि  भएको बिशेष कदमहरुको संक्षिप्त बिबरण तल  प्रस्तुत गरिएको छ |

- आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले  बिभाग अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेटमा जनस्वास्थ तथा सामाजिक बिकास बिभाग अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यक्रममा स्थानीयबासीमार्फत वडास्तरमा  इनार, सरसफाई र प्राचिन ढुंङगेधारा तथा पानीको मुहान संरक्षण गर्न  ५००,०००  बजेट विनियोजित गरिएको छ |

- आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिभाग अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेटमा जनस्वास्थ तथा सामाजिक बिकास बिभाग अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यक्रममा वडा कार्यलय मार्फत जात्रपर्व संचालन गर्न १,०००,०००  बजेट विनियोजित गरिएको छ |

- आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिभाग अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेटमा जनस्वास्थ तथा सामाजिक बिकास बिभाग अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यक्रममा वडा कार्यलय मार्फत जात्रपर्व संचालन गर्न १,०००,०००  बजेट विनियोजित गरिएको छ |

- आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडकपेटीमा  ब्यापारजन्य कार्य र फोहोरमैला गर्ने करिब ५५०० जनालाई पकाऊ गरिएको थियो | त्यस मध्ये ४४९६लाई कारबाही गर्दा करिब २६  लाख रुपैया राजस्व संकलन भएको छ |

- २३ अौं नगरपरिषदले महानगर क्षेत्र भित्रको मतदाता नामवलीमा नाम समावेश भएका ८८ बर्ष उमेर पुगेका स्थायी बासिन्दामध्ये  नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित निबृतिभरण रकम लिने बाहेकका विशिष्ट जेष्ठ नागरिकलाई प्रति व्यक्ति बार्षिक दस हजार रुपैया जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा बिशेष भत्ता दिने निर्णय गरेको छ | 

- आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बिभाग अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेटमा जनस्वास्थ तथा सामाजिक बिकास बिभाग अन्तरगत महानगर अपांग भत्ता ५,०००,०००  बजेट विनियोजित गरिएको छ | 

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्