बिबाह दर्ता गराउनको लागि दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई तोकिएको फारम भरि दर्ता गराउनु पर्छ |  

प्रक्रिया

१) दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई सूचना दिने

आवश्यक कागजात

१) निवेदन प्रत्र
२) दुलाहा दुलहीको नागरीकता
३) दुलहीको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजभाईको नागरीकता
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्