आवश्यक कागजात

१)पार्किंङ व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं महानगरपालिका बाट उपलब्ध गराएको परिचय प्रत्र बाहक वा ज्याकेट धारी सहयोगी

जिम्मेवार अधिकारी

प्रशासकिय प्रमुख, सहायक प्रशासकिय प्रमुख, सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी 

लाग्ने समय सोही दिने, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिने भित्र

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्