यस विनियमावली काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र  २० औं नगर परिषदबाट स्वीकृत गराई बनाई लागू गरेको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्