यस निर्देशिका काठमान्डौं महानगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन विभाग राजश्व महाशाखाबाट तयार गरि नगरपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको हो | 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्