यस दस्तावेजमा घरजग्गा कर लाग्ने क्षेत्रहरुको लागि घरको बनौट वर्गीकरण र मूल्यांकन  रेट तथा मालपोत को बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | 

स्रोत: काठमाडौँ महानरपालिका कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्