यस सामाग्रीमा  काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगत को वडा नं. ७ को आर्थिक वर्ष २०६७।६८ घरजग्गा कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मुल्यांकन दर को बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | यसमा सडक महत्वको आधारमा प्रत्येक कर क्षेत्रका प्रमुख मूल सडकहरुबाट गएको (जोडिएको) सहायक बाटोहरुमा महत्व हेरी २०%, ( सहायक पिच) ३०%,(ग्राभेल बाटो) ४०% (गोरेटो बाटो) सम्म छुट गरी मूल्यांकन गरिनेछ । । उल्लेखित सडक महत्व तथा क्षेत्र विभाजनमा स्पष्ट हुन नसकेका सडकहरुको दायाँ बायाँको जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको सडक महत्व एवं क्षेत्र अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ । 

स्रोत: काठमाडौं महानरपालिका कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्