यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को जेष्ठ नागरिक भत्ता (आ. ब. २०७१ /७२) को अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छा | 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्