यस दस्तावेज मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को  एकल महिला भत्ता बितरण (आ. ब. २०७१ /७२) को अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छा | 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्