यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक योजना वडा अनुसार  क्रियाकलाप र तिनको बार्षिक लक्ष्य र लक्षित वर्ग अनुसार बृस्तृत बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ |

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्