यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका आ. ब. २०७१ /७२ को  बार्षिक खरिद बिबरण तथा लागत ईस्टिमेट अनुसार खरिद योजनाको  बृस्तृत बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ |

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्