यस दस्तावेजमा काठमाडौंमहानगरपालिकाको वडा बार्षिक बिकास बजेट (आ. ब. २०७१ /७२),  काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ( आ. ब. २०७१ /७२ ) बाट साभार गरिएको हो | यस दस्तावेजमा काठमाडौं  महानगरपालिका अन्तरगतका सम्पूर्ण वडाहरुलाई विनियोजित बार्षिक बिकास बजेटको  बिबरण दिइएको छ  |

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्