यस दस्तावेज काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा प्रशासनिक बजेट (आ. ब. २०७१ /७२) काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ( आ. ब. २०७१ /७२ ) बाट साभार गरियको हो | यस दस्तावेजमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तरगतका सम्पूर्ण वडाहरुलाई विनियोजित बजेटको बिबरण दिइएको छ  | 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्