यस दस्तावेजमा काठमाडौं  महानगरपालिकाको आ. ब. २०६६ /६७ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

स्रोत: काठमाडौं महानरपालिका

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्