यस दस्तावेजमा  काठमाडौँ  महानगरपालिकाको आ. ब. २०६७/६८ को  बार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम को बृस्तृत बिबरण दिइएको छ | 

स्रोत: काठमाडौँ महानरपालिका कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्