स्थिति: योजनामा
आयोजक स्तरीय: नगर स्तरीय
आर्थिक वर्ष: ०७१-०७२
नक्सा हेर्नुहोस्

अनुमानित लागत:
रु. १,४००,०००.००
कुल खर्च:
-
का.म.पा. बाट विनियोजित बजेट:
-
स्थानीय नागरिक सहभागिता:
-
क्षेत्रफल:
-
ठेकेदार:
-