स्थिति: पूर्णभएको
आयोजक स्तरीय:
आर्थिक वर्ष: ०६९-०७०
अनुमानित लागत:
रु. ४८२,५४५.७१
कुल खर्च:
रु. ४८१,१५६.१५
का.म.पा. बाट विनियोजित बजेट:
रु. ३८६,०३६.५६
स्थानीय नागरिक सहभागिता:
रु. ९६,५०९.१५
क्षेत्रफल:
-
ठेकेदार:
श्री कुमारीचौर उपभोक्ता समिति

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

comment_image
Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.