स्थिति: पूर्णभएको
आयोजक स्तरीय:
आर्थिक वर्ष: ०६९-०७०
अनुमानित लागत:
रु. ४२६,०४०.०७
कुल खर्च:
रु. ४०७,१८०.९२
का.म.पा. बाट विनियोजित बजेट:
रु. ३३८,६३२.०७
स्थानीय नागरिक सहभागिता:
रु. ८५,२०८.००
क्षेत्रफल:
-
ठेकेदार:
बौर गल्ली उपभोक्ता समिति

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्

comment_image
Files must be less than 50 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.