यस मंच मार्फत नागरिकले वडासंगै विभिन्न तरिकाले बिकासको कार्यहरुमा सहभागी भई विकास को गति तिब्र बढाउन सकिन्छ| फलस्वरुप, यस मंचबाट वडा र नागरिक सम्बन्ध अझै प्रगाध बन्न सक्दछ र नागरिक वडाको विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै संगै अगाडी बढ्न सक्दछ |

वडाको बिकासकार्यमा तपाईलाई पनि संलग्न गराउन यस वेबसाईतमा छ प्रकारका बिकल्प दिइएको छ|
तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार तल दिइएका बिकल्पहरु प्रयोग गरि एक वा एक भन्दा बढी तरिकाले वडा बिकासकार्यमा सहभागी सक्नुहुन्छ|

तपाईले यी प्रकियाहरुद्वारा वडाको विकास कार्यमा सहभागी हुनसक्नुहुन्छ|

इमेल

दिइएका इमेल ठेगानामा तपाईले आफ्नो राय, सुझाव, प्रश्न वा टिपणी दिन सक्नुहुन्छ|

info@model4g.net

एस एम एस (SMS) बाट

5002 नम्बरमा एस एम एस (SMS) बाट तपाईले आफ्नो राय, सुझाव, प्रश्न वा टिपणी दिन सक्नुहुन्छ|

आइ वि आर (Interactive Voice Response) बाट

दिइएका नम्बरमा आइ वि आर (Interactive Voice Response) बाट तपाईले आफ्नो राय, सुझाव, प्रश्न वा टिपणी दिन सक्नुहुन्छ|
Number: 01-5008737 ext: 901

मेल सबस्क्राइब (Mail Subscribe)

वडा सम्पर्क ब्यक्ति

वडा सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिलाई भेटेर बाट तपाईले आफ्नो राय, सुझाव, प्रश्न वा टिपणी दिन सक्नुहुन्छ|

यस वेबसाइट बाट

यस वेबसाईतमा दिएइका जानकारीहरुमा तपाईको केहि प्रतिक्रिया भएमा ति जानकारीहरुको सम्बन्धित पृष्ठमा आफ्नो राय, सुझाव, प्रश्न वा टिपणी दिन सक्नुहुन्छ|