यो वेबसाइट नागरिकलाई वडा सम्बन्धी जानकारी दिई वडाको बिकास कार्यमा नागरिक सहभगिता बढाउन विधुतीय माध्यमद्वारा सुशासन संचालन गर्न बनाईएको परिक्षण परियोजना हो |  यस परियोजना मा काठमाडौं महानगरपालिका (का. म. पा.) को वडा नं. ७ लाई स्थानीय सरकारको आधारभूत तहको प्रतिनिधि नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ | यस परियोजनाको मुख्य उदेश्य स्थानीय वडा तहको जानकारी नागिरक सम्म पुर्याउनु र वडाको बिकास कार्यमा नागरिकता सम्लग्नता बढाउन मंच तयार गर्नु हो |

यो परियोजना योंगइनोभेसनस्, काठमाडौं लिभिङ लाव, सम्मानीय संसद सदस्य गगन कुमार थापाको संसद कार्यालय र का. म. पा. को संयुक्त प्रयासमा शुरु भएको हो| यस वेबसाइटलाई का. म. पा. वडा नं. ७ को सम्पूर्ण जानकारीहरुको साझा गन्तव्य बनाउन परियोजनाको सदस्यहरु केन्द्रित छन् |  वडाबाट पााइने सेवाहरुको जानकारी, वडा भित्रको बिकास कार्यक्रम, आयोजना, खर्च, करबाट उठेको आम्दानी, नीति नियम, निर्देशन, वडाबाट दिइने सेवाहरु आदि जस्ता वडा को प्रमुख  जानकारीहरु यस वेबसाइटको मुख्य बिशेषताहरु हुन् | यसको फलस्वरूप वडा सम्बन्धी जानकारी दिइ स्थानीय समुदाय थप सशक्त बनाई आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक बिकासमा यस वेवसाइटद्वारा सम्लग्न भई टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ|

यो परियोजना “नागिरकको लागि सरकार” र “सरकारको लागि नागरिक” दोहोरो धारणा मा आबद्ध छ | सरकार नागिरक केद्रित हुनेपर्ने आवश्यकता अनुसार, नागिरकलाई आपूर्ति गरिएको वडाको तथ्यांक तथा जानकारीहरुले वडाको   विकास आयोजनामा नागरिक सहभागिता बढाउन सकिन्छ| त्यसैगरी नागरिक सहभागिता र नागिरक सरकार सहकार्यले पारदर्शितालाई प्रशय दिई थप नागरिक संग्लनता बढावा दिन सक्छ | त्यसको साथ साथै नागरिकलाई सक्रिय रुपमा वडा जानकारीमा सम्लग्न गराई सार्वजनिक सुचना बितरण कार्य कुशल र प्रभावकारी गराउन सकिन्छ| नागिरक सम्लग्न सरकारको उत्पादकत्व विश्लेषण गराई सरकारको जवाफदेहिता बनाउन सकिन्छ|  सरकारी जानकारीहरु खुल्ला गर्नाले सरकार र नागिरक बिच साझेदारी बढ्न सक्छ, जुन सरकार र नागिरक दुवै लाई लाभदायी हुन्छ |

उदेश्यहरु

  • स्थानीय सरकारको आधारभूत तहमा  का.म. पा. वडा नं. ७ लाई  प्रतिनिधि नमुनाको रुपमा वडा सम्बन्धी जानकारीहरु मा उपलब्धता , पहुँच र प्रयोग गराई बिधुतिय सुशासनलाई सक्षम् बनाउने|
     
  • वडाको जानकारी नागिरक समक्ष पुरयाई, नागरिकलाई वडा को आर्थिक तथा सामाजिक बिकाश कार्यमा संलग्न र सहभागी हुन क्षमता बिकसित गर्ने|
     
  • नागरिकको लागि कुशल र प्रभावकारी सार्वजनिक सुचना बितरण कार्यद्वारा पारदर्शि तथा जवादेहिपुर्बक वडा प्रशासन संचालन गर्ने |