यस डेटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुको लागि वार्षिक प्रशासनिक वजेट ब्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ | वार्षिक प्रशासनिक वजेट ब्यवस्था बजेट शीर्षकहरु बिधुत महसुल, खानेपानी धारा महशुल, मसलन्द तथा छपाई, पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद, कार्यालय मालसामान, टलिफोन तथा फ्याक्स र अतिथी सत्कार तथा पिउने पानीको आधारमा बजेट शीर्षक  र अनुमानित बजेट को बिबरण दिईएको छ |    

क्षेत्र:
आर्थिक
मिति
१४ कार्तिक, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. वडा न. ७ को कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्