यस डेटासेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को मतदाता संख्या बुथ अनुसार  प्रस्तुत गरिएको छ

क्षेत्र:
अन्य
मिति
५ माघ, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. वडा न. ७ को कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्