नक्सा लुकाउनुहोस्

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको अस्पतालहरुको  प्रकार, बिरामी संख्या अनुसार बिस्तृत  बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ|

तल दिईएको नक्सामा पनि तपाईले का. म. पा. वडा नं.७ मा रहेका अस्पतालहरु हेर्न सक्नु हुन्छ |  

क्षेत्र:
अन्य
मिति
४ मंसिर, २०७१
स्रोत:
OpenDRI सर्वे, २०१३

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्