नक्सा लुकाउनुहोस्

यस डेटासेट मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको बिद्यालयहरुको  प्रकार, तह तथा विद्यार्थी संख्या अनुसार बिस्तृत  बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ|  

माथि दिइएको नक्सामा पनि तपाईले का. म. पा. वडा नं.७ मा रहेका बिद्यालयहरु हेर्न सक्नु हुन्छ |  

 

क्षेत्र:
अन्य
मिति
४ मंसिर, २०७१
स्रोत:
OpenDRI सर्वे, २०१३

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्