यस डेटा सेट मा काठमाडौ महानगरपालिका अन्तरगत को वडा नं. ७ को आर्थिक वर्ष २०६७।६८ घरजग्गा कर प्रयोजनको लागि जग्गाको मुल्यांकन दरको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ | यसमा सडक महत्वको आधारमा प्रत्येक कर क्षेत्रका प्रमुख मूल सडकहरुबाट गएको (जोडिएको) सहायक बाटोहरुमा महत्व हेरी २०%, ( सहायक पिच) ३०%,(ग्राभेल बाटो) ४०% (गोरेटो बाटो) सम्म छुट गरी मूल्यांकन गरिनेछ । तर यसरी मूल्यांकन गर्दा का.म.पा. क्षेत्रभित्रका जग्गाको मुल्यांकन अधिकतम रु. ५० लाखभन्दा बढी र न्यूनतम रु. १५ लाख ६० हजार भन्दा कम हुने गरि मुल्यांकन गरिने छैन । उल्लेखित सडक महत्व तथा क्षेत्र विभाजनमा स्पष्ट हुन नसकेका सडकहरुको दायाँ बायाँको जग्गाहरुको सम्बन्धमा मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको सडक महत्व एवं क्षेत्र अनुसार मूल्यांकन गरिनेछ । 

 

 

 

 

क्षेत्र:
अन्य
मिति
२६ कार्तिक, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्