यस डेटा सेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  कार्यालयको  आ.व. ०७२।७३ को लागि वडा नागरिक मञ्चले सिफारिसमा छनौट गरि पठाइएका योजनाहरुको विवरण प्रस्तुत  गरिएको छ | 

क्षेत्र:
बिकाश का आयोजना
मिति
९ माघ, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. वडा न. ७ को कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्