यस डेटासेटमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७  भित्रको जनसंख्या घरधुरी  संख्या  प्रस्तुत गरिएको छ|

क्षेत्र:
अन्य
मिति
५ माघ, २०७१
स्रोत:
केन्द्रिय तथ्यांक बिभाग, २०११

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्