यस डाटा सेटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुको विभिन्न कार्यक्रमको लागि  वार्षिक विनियोजित वजेट प्रस्तुत गरिएको छ |  काठमाडौंं महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरुमा  काठमाडौं महानगरपालिका  र उपोभोत्ता समितिद्वारा वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जनसहभागितामा आधारित वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र वडास्तरीय सडक बत्ती मर्मत सम्भार कार्यक्रम को लागि ठुला, मझौला र साना वडाहरुको लागि आ. ब.  २०७१/७२बजेट विनियोजित गरिएको छ| 

क्षेत्र:
आर्थिक
मिति
१४ कार्तिक, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. वडा न. ७ को कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्