यस डेटा सेटमा  काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ७ को आ. ब.२०६९/७० र २०७०/७१ को बार्षिक आय महिना अनुसार बिभीन्न स्रोतहरु;  घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर, अन्य सिफारिस दस्तुर, पार्किंग शुल्क, बहाल कर र उपोभोकता बाट प्राप्त रकमहरुको बिबरण प्रस्तुत गरिएको छ| 

क्षेत्र:
आर्थिक
मिति
१० असोज, २०७१
स्रोत:
का. म. पा. वडा न. ७ को कार्यालय

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्