हाइट गल्ली टोल (सि.पि. मैनालीको घर देखि तारा लामाको घरसम्म) को बाटो चौडा गरी ढुंगा छाप्ने कार्य

नेपाली

सिफल भण्डारेश्वर स्थित सामुदायिक भवनको छानामा तेलिया छाप्ने र वरिपरि प्याराफिट वाल लगाउने

नेपाली

पृष्ठ

Subscribe to RSS - नगर स्तरीय